PORADNA / TECHNICKÁ PODPORA
Nastavení služeb - www.nastavit.domenu.cz (změny hesel apod.)

7.5.2013 - chystané ukončení podpory direktivy register_globals v nové verzi PHP 5.4.0 (server Mars)

Jak jsme již v minulosti několikrát s předstihem avizovali, s verzí PHP 5.4.0 dochází k úplnému ukončení podpory direktivy register_globals. Jelikož někteří z našich klientů stále mají register_globals zapnuté, je třeba aby si zkontrolovali funkčnost svých skriptů a v případě že stále spoléhají na tuto direktivu, upravili je. Tímto oznamujeme vyhlášení testovacího období, po jehož ukončení bude server Mars upgradován na novější verzi PHP. Pokud by nedošlo k úpravě skriptů které na tuto direktivu spoléhají, příslušné stránky budou patrně nefunkční, nebo funkční jen omezeně.

Doporučený postup (platí pouze v případě, že máte doménu na webserveru Mars, jiných webserverů se změna v tuto chvíli netýká):

1) Přihlašte se FTP heslem do administrace na adrese http://nastavit.domenu.cz. Klikněte na "nastavení webu a mysql". Pokud je register_globals aktivní, vypněte jej.

2) Vyčkejte do celé hodiny a poté vyzkoušejte důkladně funkčnost svých stránek. V případě že jsou funkční, register_globals nejsou k jejich funkci potřebné a můžete ponechat vypnuté. V takovém případě jste připraveni na přechod na novou verzi jazyka PHP ve smyslu vypnutých register_globals.

3) Pokud je s funkčností stránek problém, v administraci podporu register_globals opět zapněte a vyčkejte do celé hodiny na dávkové zapnutí. Neprodleně kontaktujte svého webmastera/programátora, aby Vám stránky upravil bez nutnosti zapnutých register_globals.
Poznámka pro webmastery: Jedná se o několik let nedoporučovanou, poměrně nebezpečnou direktivu umožňující zneužití stránek v případě špatného nakládání s proměnnými. Rychlé řešení nabízí např. tento postup, včetně uvedení správné syntaxe na konci dokumentu (anglicky).

Aktuální verze PHP včetně podpory register_globals zůstane na serveru Mars funkční minimálně do 7.6.2013. Do té doby si prosím direktivu ve vlastním zájmu vypněte a odzkoušejte funkčnost svých stránek! Klienty kteří mají direktivu zapnutou a zároveň mají ve svém webprostoru uloženy soubory s příponou .php k dnešnímu dni pro jistotu ještě obešleme e-mailem.

© Domény s.r.o., ABzone s.r.o.
Kopírování obsahu tohoto webu není dovoleno.