PORADNA / TECHNICKÁ PODPORA
Nastavení služeb - www.nastavit.domenu.cz (změny hesel apod.)

Návody-aplikace » Editor webstránek

Návod k použití webového editoru

Požadavky na systém:

 • připojení k internetu
 • Vestavěný editor vyžaduje pro správnou funkci použití jednoho z následujících internetových prohlížečů: Internet Explorer 6 a vyšší, Firefox 3 a vyšší, Opera 11 a vyšší, Google Chrome 11 a vyšší. Nutné pouze pro editaci obsahu ze strany správce. Ostatní akce, stejně jako prohlížení stránek ze strany návštěvníků je samozřejmě standardně možné z různých prohlížečů.
  Upozorňujeme, že vydáním budoucích nových verzí některého z uvedených prohlížečů může dojít k nekompatibilitě, pokud tvůrci prohlížeče změní zásadním způsobem chování prohlížeče bez zajištění zpětné kompatibility. V takovém případě bude třeba použít alternativní prohlížeč.

Přihlášení do správy

Po přihlášení do správy prezentace se nabízí 7 možností:

 1. Upravit stránky -  vkládání a úprava menu, textů a obrázků. Nejčastěji používaná volba
 2. Obrázky/soubory - zde si přenesete obrázky a soubory ze svého zařízení do editoru. Dále je pak můžete vkládat při úpravě mezi text, do hlavičky apod.
 3. Mapa stránek - přehledná struktura celého webu s možností úpravy
 4. Rychlé vložení menu - chcete-li rychle vložit nové menu, použijte toto menu. Vhodné např. na mobilních zařízeních.
 5. Rychlé vložení článku - chcete-li vložit jednoduše nový článek obsahující pouze několik řádků či odstavců textu bez formátování a přiložit za text až 5 obrázků, použijte tento odkaz. Vhodné např. na mobilních zařízeních "v terénu".
 6. Zobrazit stránky - zobrazení náhledu webu tak, jak jej uvidí návštěvník
 7. Konfigurace - nastavení konfigurace stránek, zejména pak vzhled, název webu a nastavení určená pro pokročilejší uživatele

Nejčastěji používanými odkazy při běžném použití jsou z výše uvedených 1 a 2:

Úprava stránek
(tj. úprava obsahu - menu a textů)

Po kliknutí na odkaz upravit stránky můžete změnit obsah.
Všude jsou zastoupeny 3 typy ikon, které mají následující význam:

 - vytvořit nové menu (v dolní části menu)
 - smazat menu
 - upravit již vytvořené menu
 - vytvořit nový článek (vkládá se do každého menu)
 - smazat článek
 - upravit již vytvořený článek

Ikony umístěné vedle názvu menu logicky provádějí operaci s příslušným menu, sada ikon nad textem článku pracuje s příslušným článkem.

Menu jsou odkazy, které se objevují v příslušné struktuře webu. Nabízí se tak přirovnání k stromové struktuře na disku počítače. Menu=složky, které obsahují články=soubory s obsahem. Pokud si tedy v rámci stránek vytvoříte 5 položek menu, budou mít stránky 5 odkazů (např. úvod, o firmě, produkty, ceník, kontakty). Do těchto menu si pak vytvoříte po jednom článku do každé, které budou obsahovat příslušné texty s obrázky.
Samozřejmě menu může obsahovat další tzv. podmenu. Tím můžete např. rozvětvit menu produkty o další podmenu podle kategorií, např. kalhoty, trička, bundy apod.
Stejně tak může jedno menu obsahovat více článků. Poté se nezobrazuje po kliknutí přímo článek, ale seznam článků, z kterých si návštěvník vybere. Toto použití není pro prezentační účely tak časté, doporučuje se spíše větvit menu a do každého pak umisťovat po jednom článku. Ovšem v některých případech, kdy je článků větší množství, se toto použití hodí. Typicky např. archívy článků, častá vyjádření k určitým událostem apod.

Vložení nového menu:

 1. V editoru klikněte na ikonu nové menu  umístěnou poblíž menu
 2. V otevřeném okně zadejte tyto vlastnosti:
  editor web stránek - vložení sekce
  • název menu - tak, jak se objeví v menu (např. Kontakt)
  • nadřazené menu - udává, zda bude součástí základního menu, nebo jestli chcete vložit jako podmenu již nějakého existujícího v prezentaci.
  • pořadí v nadřazeném menu - pokud bude v nadřazeném menu více podmenu, budou se řadit podle tohoto pořadí. Je vhodné pořadí číslovat např. 10, 20, 30, abyste měli do budoucna rezervu pro "vsunutí" dalších.

   Vyplnění následujících pamametrů je nepovinné. Jejich vyplnění je vhodné zejména v případě, pokud se snažíte své stránky optimalizovat pro vyhledávače:
  • titulek stránky - Vyplněná informace se bude objevovat v horní liště většiny prohlížečů. Pro pokročílé uživatele: Tento text se bude uvádět v HTML tagu: <title>Titulek stránky</title>.
  • popis stránky - Skrytý popis obsahu stránky, některé vyhledávače jej zobrazují ve výsledcích hledání jako popisný text při nalezení konkrétní stránky. Doporučuje se vyplnění stručného obsahu stránky (1-2 věty) pro vyhledávače. Pro pokročílé uživatele: Tento text se bude v HTML kódu vyskytovat v podobě následujícího tzv. META TAGu: <meta name="description" content="popisstranky" />.
  • popis odkazu - zobrazuje se při nájezdu myši v menu na příslušný odkaz.  Pro pokročílé uživatele: Tento text se bude uvádět jako parametr title v rámci příslušného HTML tagu s odkazem, tj. <a href="odkaz" title="popis odkazu">.
  • vlastní URL menu - Zde zadáte klíčové slovo pro vytvoření odkazu na toto menu, které poté bude součástí odkazu adresy daného menu (např. www.vasedomena.cz/vlastni-url-menu). Aby pracovala tato funkce korektně, smí adresa obsahovat pouze malá písmena bez diakritiky, číslice a znaky - nebo _ (mezery budou automaticky nahrazeny pomlčkou). Zároveň není možno použít identická klíčová slova pro více menu, neboť by se pak ztratila jednoznačná identifikace v adrese.
   Např.: Chcete-li aby se zlepšila pozice tohoto menu při hledání ve vyhledávačích pod klíčovým slovem "prodej ložního prádla", zadáte klíčová slova spojená pomlčkou a bez diakritiky do tohoto políčka: V tomto případě tedy "prodej-lozniho-pradla". Výsledná adresa stránky se poté bude volat adresou http://www.vasedomena.cz/prodej-lozniho-pradla/ což má pro vyhledávače větší vypovídací hodnotu než standardní volání ve tvaru http://www.vasedomena.cz/?sid=123.
  • odkaz na menu (pouze informace, není možno upravit) - Zobrazuje platnou adresu (URL), kterou se můžete v případě potřeby odkazovat přímo na toto menu odjinud. Jak naznačuje výše uvedený obrázek, v případě vyplnění vlastní URL menu se použije zadaný text namísto čísla menu.
  • Volitelné definování dalších prvků stránky (HTML, META) - Pokud si v konfiguraci (úvodní rozcestník/konfigurace) zapnete volbu "rozšířená editace menu (pro odborníky)", budete mít u každého menu navíc možnost definovat vlastní obsah (atributy) HTML TAGu a META TAGy definované v konfiguraci. Vyplnění je opět nepovinné a pokud nebude pro konkrétní menu vyplněno, použije se případný obsah nastavený v konfiguraci. Jedná se o dosti specifické použití pro odborníky, proto je definování těchto parametrů standardně v konfiguraci vypnuté.
 3. potvrďte tlačítkem "vložit menu"

Nyní jste vložili do své prezentace nové menu. Při kliknutí na jakýkoliv odkaz v prezentaci se Vám objeví nové menu "Kontakt". Pokud na něj kliknete, bude zatím stránka prázdná, protože jste menu dosud nenaplnili obsahem (tj. článkem).

Vložení nového článku: 

 1. V editoru si kliknutím najeďte do menu, kde má být článek umístěn, v našem případě "Kontakt" a klikněte na ikonu nový článek
 2. V horní části obrazovky zadejte tyto vlastnosti
  web editor - vložení článku
  • název článku - nadpis článku, vložte např. "Kontaktní informace"
  • zařazen v menu - udává zařazení článku ve struktuře webu (pokud vytváříte článek v menu, které máte právě nalistované, není potřeba měnit)
   Ostatní nepovinné parametry:
  • pořadí v menu - podobně jako u menu, udává pořadí článku při jeho výpisu k ostatním. Pokud bude v menu jen tento jeden článek, není pořeba vyplňovat
  • platnost od / platnost do - vyplňte v případě, že si přejete článek zobrazovat pouze s časovým omezením. Vhodné např. pro automatizované publikování určité informace ke konkrétnímu datu.
  • krátký popis - vypisuje se při nájezdu myši pokud je více článků v menu+jako popis. Má smysl vyplňovat pouze v případě, že umisťujete do jednoho menu více článků (pouze specifické případy)
   TIP: Pokud chcete, aby se daný článek zobrazoval jako úvodní stránka, nastavte po jeho uložení v odkazu "Konfigurace".
 3. V dolní části obrazovky je nyní otevřený editor obsahu článku. Zde můžete naplnit obsah stránky vlastním textem, formátovat text, vytvářet odkazy nebo tabulky či vkládat obrázky (obrázky zde použité musí být již předem nahrány na serveru viz.dále-Obrázky/soubory)
  Podrobný popis všech funkcí editoru je k dispozici ZDE.
  Celá obrazovka vypadá takto:
  editor web stránek - editace texu a obrázků článku
 4. Kliknutím na uložit zapíšete článek, čímž jej vytvoříte.
  Důležité! Ukládejte pravidelně (např. každých 5 minut) svou práci! Jelikož provádíte změny přímo na serveru, může se např. přerušit internetové spojení apod. V průběhu práce proto své změny pravidelně ukládejte, abyste v případě problému přišli o co nejmenší část změn!

Úprava existujícího článku:

 1. Pod odkazem upravit stránky si nalistujte menu, v které se daný článek nachází. Jednoduše kliknutím na příslušný odkaz menu nebo podmenu (alternativně je možno nalistovat i v části mapa stránek).
 2. Kliknutím na ikonu upravit článek  otevřete dialog pro změnu článku. Pokud menu obsahuje pouze jeden článek, najdete ikony v levé části hlavního okna nad nadpisem článku, pokud je v menu článků více, zobrazí se jejich seznam a u každého bude ikona smazání a úpravy článku.
 3. Upravte vlastnosti a obsah článku stejným způsobem, jako při jeho vytvoření (viz výše). Následně uložte provedené změny.
  UPOZORNĚNÍ: Pokud upravovaný článek uložíte, je celý jeho původní obsah v databázi nahrazen novým a nelze jej obnovit zpět.
  V nutném případě lze za poplatek ze záloh obnovit obsah ke stavu z předešlého dne.

Obrázky/soubory

Zde si připravujete obrázky a soubory, které budete později používat při tvorbě obsahu (článků) pomocí editoru. Jde jak o loga, tak o jakékoliv fotografie, mapky či jiné obrázky. Ze souborů pak typicky PDF, Word, ZIP archívy, spustitelné soubory, či jakýkoliv jiný soubor s libovolnou koncovkou, na který ze stránek povede odkaz (k prohlédnutí či ke stažení).

 • Obrázek či soubor přidáte stiskem "vložit další obrázek nebo soubor", kde zadejte jeho popis pro svou vlastní pozdější orientaci (např. "logo firmy").
 • Tlačítkem Procházet vyhledejte na svém disku požadovaný soubor (obrázky typicky ve formátu .jpg, .gif nebo .png). Doporučujeme používat formát JPG, který je vhodný zejména pro fotografie. Pokud je ukládaný obrázek příliš velký (např. z digitálního fotoaparátu), doporučujeme ponechat zaškrtnutou volbu pro automatické zmenšení. Příliš velké obrázky nejsou pro webstránky žádoucí, zbytečně zpomalují načítání a může dojít i k deformaci nebo oříznutí, když se nevejde do stránky. K lemování textu obrázky postačí rozlišení 300-400 bodů, proto i automaticky zmenšený obrázek má vetší velikost, než bude ve výsledku potřeba (po vložení do článku lze dále zmenšovat).
 • Vše potvrdíte tlačítkem ***uložit***, čímž se obrázek/soubor přidá do seznamu.
 • V horní levé části je trvale zobrazován aktuálně využitý diskový prostor a celková kapacita.
 • Obrázek nebo odkaz na soubor ke stažení si poté vložíte pomocí editoru do příslušného článku při jeho tvorbě nebo úpravě (viz návod k použití html editoru-vložení obrázku).

Časté dotazy

Vložení PDF (či jiného) souboru do stránek k otevření/stažení:

 1. Příslušný soubor je nejdříve třeba přenést na server. Klikněte na Obrázky/soubory + Vložit další obrázek nebo soubor. V políčku popis ho nazveme např. pdf-cenik.pdf, pomocí procházet pak vybereme na svém PC soubor s ceníkem. Následně tlačíkem Uložit přenesete PDF soubor s ceníkem na server.
 2. Nyní již stačí pouze umístit odkaz na PDF soubor do příslušného článku. Otevřete si článek do kterého chcete vložit odkaz na PDF soubor. Označíte myší příslušný text z kterého povede odkaz a kliknete na ikonu pro vložení odkazu (ikona řetězu).  V otevřeném okně potom zvolte Vybrat na serveru / Vložit odkaz na soubor namísto článku/menu a zvolte pdf-cenik.pdf, který jste v předchozím bodě přenesli na server + potvrďte Vložit obrázek/soubor.
 3. V okně do kterého se vrátíte je ještě vhodné v záložce Cíl zvolit Nové okno (_blank), aby se otevíral PDF soubor v novém okně v případě, že prohlížeč má vestavěný PDF prohlížeč.

Vložení videa z Youtube:

 1. Otevřete si na www.youtube.com video, které chcete vložit na své stránky (může jít o Vaše video, které jste si pod vlastním účtem na Youtube již uložili).
 2. Klikněte pravou myší na videu a zvolte "zkopírovat kód pro vložení na stránky".
 3. Přepněte se do editoru, kde klikněte na "zdroj", čímž se přepnete do zobrazení zdrojového kódu. Na vybrané místo ve zdrojovém kódu vložte kód, buď pomocí kláves CTRL+V, nebo pravou myší. Článek uložte a zkontrolujte výsledek.

  Pozn.: Vkládaný kód má tvar např. <iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/..... atd. Úpravou hodnot width a height určíte velikost videa na Vaší stránce.
  Pozn2.: Odkaz na zkopírování Youtube občas přesune jinam, býval také pod odkazem Sdílení, na různých zařízeních se může nacházet jinde. Koukněte v takovém případě vždy do aktuálního návodu k Youtube.

 

Návod na vložení formuláře odesílaného e-mailem:

K odeslání e-mailu použijeme aplikaci, jejíž podrobný popis se nachází na adrese http://podpora.domenu.cz/?sid=12/.
Nalistujte si příslušný článek do něhož chcete vložit formulář, otevřete ho v editoru a postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko formuláře formulář (form) (popis jednotlivých tlačítek najdete v návodu k editoru)
 2. Jméno (name) - vyplňte libovolný název, např. "webmail", do akce (action) pak vyplňte https://form2.domenu.cz/form2.php, zvolte metodu POST
 3. Potvrzením vložíte základní formulář.
 4. Kurzorem si pomocí šipek klávesnice najeďte do vytvořeného pole formuláře (graficky ohraničeno)
 5. Klikněte na ikonu skryté pole (hidden), čímž vložíte skrytou položku. Jako název (name) vyplňte to_email, jako hodnota (value) vyplňte e-mailovou adresu, kam chcete zprávy zasílat.
 6. Opět klikněte na ikonu skryté pole, jako název doplňte to_page a hodnota je třeba doplnit plnou adresu stránky, která se má objevit po odeslání formuláře. Je třeba vyplnit celou adresu, včetně domény.
  Chcete-li zobrazit standardní hlášku "Formulář byl úspěšně odeslán", zadejte adresu ve tvaru http://www.vasedomena.cz/?formsent=1/
 7. Dále nastavíme kódování češtiny, aby nebyla v přijatém e-mailu zkomolená diakritika. Opět zvolíme ikonu skryté pole, jako název doplňte charset a hodnota vyplňte iso.
 8. Nyní je třeba vytvořit fomulářové pole pro zadání e-mailu. Klikněte na ikonu textové pole (input). Vyplňte pouze hodnotu název, kde uveďte malými písmeny email. Po vložení se v editoru objeví bílé formulářové pole. Před něj je vhodné vložit popisný text "Váš e-mail:" , aby návštěvník věděl, co vyplňuje.
 9. Na další řádek vložíme prostor pro text e-mailu. Klikněte na ikonu textová oblast (textarea). Jako název (name) uveďte Text, hodnoty sloupců (cols) a řádků (rows) udávají velikost textového pole ve znacích (cols-sloupce, rows-řádky). Pro náš příklad postačí tyto hodnoty: sloupců 40, řádků 5. Po vložení se opět objeví formulářová plocha, opět před ní doporučujeme vložit textově nadpis "Váš vzkaz", aby návštěvník věděl co vyplňuje. 
 10. Každý formulář musíme ukončit potvrzujícím tlačítkem. Klikněte na ikonu tlačítko (button). Jméno(name)-zadejte hodnotu Potvrzujici tlacitko, popisek (value) - Odeslat, typ (type)-Odeslat. Do formuláře se Vám tímto vloží nová ikona "Odeslat".
 11. Nyní již stačí uložit aktualizovaný článek a vyzkoušet na stránkách funkčnost formuláře.

© Domény s.r.o., ABzone s.r.o.
Kopírování obsahu tohoto webu není dovoleno.