PORADNA / TECHNICKÁ PODPORA
Nastavení služeb - www.nastavit.domenu.cz (změny hesel apod.)

Návody-aplikace » Editor webstránek

Návod k použití HTML editoru

Rejstřík

Popis ikon editoru

Při vytváření nového článku či jeho editaci se otevře pracovní okno pro úpravu textu s ikonami funkcí v horní části:
html editor - menu

Zde následuje popis jednotlivých ikon a jejich funkcí:
(pozn: pole označené šedou barvou pozadí jsou určené pro pokročilejší uživatele)

1 Zdroj
Zobrazí zdrojový (HTML) kód editované stránky.
2 Vyjmout (Ctrl+X)
Zkopíruje označenou část obsahu (textu, obrázků) do clipboardu a vyjme z dokumentu.
3 Kopírovat (Ctrl+C)
Zkopíruje označený text do schránky.
4 Vložit (Ctrl+V)
Vloží text ze schránky na označené místo v textu.
5 Vložit jako čistý text
Vloží ze schránky pouze čistý text bez formátování. Toto lze použít, pokud vám formátování textu narušuje vzhled stránky nebo chcete text zformátovat jiným způsobem.
6 Vložit z Wordu
Vloží text kopírovaný z MS Wordu. Toto použijte vždy, když kopírujete takovýto text.
Vhledem k tomu, že text formátovaný v programu MS Word je nekompatibilní s html formátováním, může dojít editorem k automatické detekci a automatickému "vyčištění" textu z Wordu i při vkládání standardním způsobem.
7 Zpět (Ctrl+Z)
Vrátí zpět naposledy provedenou akci.
8 Znovu (Ctrl+Shift+Z)
Zopakuje akci vrácenou tlačítkem Zpět.
9 Hledat
Hledání v textu
10 Nahradit
Umožní nahradit konkrétní text jiným.
11 Vybrat vše (Ctrl+A)
Vybere celý text v okně editoru.
12 Odstranit formátování
Odstraní formátování textu v označeném bloku (tučné,kurzíva,barva, pozadí písma,...) Pokud chcete odstranit formátování všude, použijte společně s funkcí Označit vše.
13 Formulář
Vloží HTML formulář do HTML kódu
14 Zaškrtávací políčko (součást tvorby formuláře)
15 Přepínač (součást tvorby formuláře)
16 Textové pole (součást tvorby formuláře)
17 Textová oblast (víceřádkové textové pole, součást tvorby formuláře)
18 Seznam (roletka s položkami, součást tvorby formuláře)
19 Tlačítko (součást tvorby formuláře)
20 Obrázkové tlačítko (součást tvorby formuláře)
21 Skryté pole (součást tvorby formuláře)
22 Tučné
23 Kurzíva
24 Podtržené
25 Přeškrtnuté
26 Dolní index
27 Horní index
28 Číslování (výčet)
29 Odrážky (výčet)
30 Zmenšit odsazení
Zmenší odsazení celého odstavce (bloku).
31 Zvětšit odsazení
Zvětší odsazení celého odstavce (bloku).
32 Citace
Bloková citace, odsadí příslušný odstavec zleva i zprava.
33 Vytvoření DIV kontejneru
Vytvoří v HTML jazyce prázdný DIV kontejner.
34 Zarovnat vlevo
35 Zarovnat na střed
36 Zarovnat vpravo
37 Zarovnat do bloku
38 Tok textu zleva doprava (implicitní hodnota)
Standardní tok bloku psaného textu zleva doprava.
39 Tok textu zprava doleva
Daný blok textu bude mít touto volbou nastaven tok textu zprava doleva.
40 Vložit/změnit odkaz
Umožní vytvožit/změnit odkaz u označeného elementu (textu, obrázku).
41 Odstranit odkaz
Zruší označený odkaz
42 Vložit/změnit záložku (anglicky anchor)
Vloží záložku, tj.pojmenovaný bod na stránce, na který lze poté směrovat odkaz, čímž dojde po kliknutní na něj automaticky k posunu v rámci stránky na příslušnou záložku.
43 Obrázek (vložit/změnit)
Vyvolá dialog pro vložení/úpravu obrázku.
44

Tabulka (vložit/změnit)
Vyvolá dialog pro vložení/úpravu tabulky.

45 Vložit vodorovnou linku
46 Vložit speciální znaky
Umožní vložit některé speciální znaky (např. €, ©,...)
47 Vložit konec stránky
Vložením konce stránky zajistíte při tisku odsazení dalšího obsahu na další stranu.
48 Styl
Aplikováním konkrétního formátovacího stylu na označený text určíte jeho vzhled. Zajistíte tím tak mj. jednotný vzhled.
49 Formát
Slouží k volbě formátu příslušného označeného textu. Slouží mj. k zajištění jednotného vzhledu.
50 Písmo
Volba typu písma.
51 Velikost
Volba velikosti písma.
52 Barva textu
53 Barva pozadí
54 Maximalizovat
Roztáhne editační okno editoru na maximální velikost
55 Ukázat bloky
Zobrazí strukturu HTML dokumentu, resp. příslušné bloky.
56 Verze
Zobrazí mj. informaci o verzi vestavěného editoru.

Vložení/změna odkazu

 1. Označte myší text (nebo obrázek), ze kterého chcete vytvořit odkaz  (nebo odkaz, který chcete upravit).
 2. Klikněte na ikonu Vložit/změnit odkaz (viz tabulka výše, bod 40).
 3. V následujícím dialogovém okně zadáváte tyto položky:
  Typ odkazu - URL / kotva v této stránce / E-mail. Nejčastěji budete používat URL pro odkaz na jinou stránku (např. http://podpora.domenu.cz). Kotvy popisujeme v následujícím odstavci a pokud zvolíte typ e-mail, bude po kliknutí na odkaz otevřen uživateli e-mailový program. Typické použití je např. odkaz na e-mailové adrese v kontaktech společnosti. V případě volby e-mailu budete muset vyplnit i adresu na kterou se pošle, případně další údaje jako předvyplněný předmět zprávy a text.
  Pokud budete tvořit typ URL, vyplňují se dále tyto hodnoty:
  Protokol - Nejčastěji http://, resp. dle adresy na kterou ukazujete.
  URL - Adresa, kam má odkaz ukazovat (např. www.partnerskyodkaz.cz).
  Vybrat na serveru - Pokud chcete odkázat na konkrétní stránku ve Vaší prezentaci, vyberete ji zde. Po kliknutí na položku v seznamu se konkrétní adresa zkopíruje sama do pole URL.
  (záložka) Cíl - Vyberte, zda se má odkaz otevírat ve stejném okně (nenastaveno), v novém okně (_blank) či jinak
  (záložka) Rozšířené - Umožňuje nastavit další položky. Doporučuje se nicméně vyplňovat zejména "Pomocný titulek", který se poté ve většině prohlížečů zobrazuje jako text při najetí myší na odkaz
 4. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

Vytvoření záložky (tzv. anchoru) a odkazu na ní

 1. Klikněte na místo v textu, kde má být záložka umístěna.
 2. Klikněte na tlačítko záložky (viz tabulka výše, bod 42), zadejte její název a potvrďte OK .
 3. V místě záložky se zobrazí obrázek kotvy.
  Odkaz na záložku:
 4. Označte text pro odkaz a klikněte na ikonu pro vložení/změnu odkazu (viz 40 výše).
 5. Zvolte typ odkazu: Kotva v této stránce, z roletky poté vyberte název vytvořené kotvy.
 6. Potvrďte tlačítkem OK.
  Po uložení článku se při kliknutí na vytvořený odkaz stránka napozicuje (resp. odroluje) na vytvořenou záložku.

Vložení/změna obrázku

 1. Obrázek který hodláte použít na stránce je třeba nejdříve uložit na server (pokud používáže webeditor stránek, návod najdete v sekci obrázky/soubory, pokud jde o internetový obchod, je nutné nejdříve obrázek uložit přes menu soubory).
 2. Klikněte na tlačítko pro vložení obrázku (viz 43 výše).
 3. Kliknutím na tlačítko vybrat na serveru nalistujte požadovaný obrázek, který jste v bodě 1 uložili na server a nyní chcete použít. Po jeho výběru bude předvyplněna hodnota URL potřebnou hodnotou, resp. adresou a názvem konkrétního obrázku.
  Zde si můžete dále upravit vlastnosti obrázku:
  Alternativní text - text který se objeví většinou při nájezdu myši na obrázek, také pokud se obrázek nenačte (např. jste omylem smazali). Doporučuje se vyplňovat také pro vyhledávače.
  Šířka/výška - Rozměry obrázku, doporučuje se však upravit velikost na požadovanou v grafickém programu ještě před jeho uložením na server
  Okraje - Hodnota v bodech, pokud vyplníte 0, nebude se obrázek nijak rámovat. Hodnota 1 znamená okraj slabou čarou.
  Mezery, zarovnání - Pozicování obrázků a nastavování mezer mezi obrázkem a obtékaným textem.
  Upozorňujeme, že některé hodnoty být přednastavené pomocí předpřipraveného (css) stylu a v takovém případě nemusí nutně "poslouchat" nastavení, které zde provedete.
 4. Výběr potvrďte tlačítkem OK, čímž vložíte obrázek do stránky.

© 1999-2011 Domény s.r.o., ABzone s.r.o.
Kopírování obsahu tohoto webu není dovoleno.