PORADNA / TECHNICKÁ PODPORA
Nastavení služeb - www.nastavit.domenu.cz (změny hesel apod.)

Časté problémy » Nefunguje pošta

Nefunguje pošta

Nejdříve je třeba zjistit, co konkrétně na poště nefunguje. O tom, zda-li je Vaše schránka v pořádku se přesvědčíte tak, že do svého internetového prohlížeče zadáte adresu http://mail.abzone.cz. Zadáte uživatelské jméno a heslo ke své e-mailové schránce a přihlásíte se do ní. Sami sobě můžete zkusmo poslat e-mail, měl by být doručen během několika sekund.

Problémy s přijímáním zpráv:

Příčina 1:
Máte špatně nakonfigurovaný svůj poštovní program. Ihned po kliknutí na příjem pošty se zpravidla objeví chybové hlášení a žádná nová zpráva není vyzvednuta (pokud používáte navíc antivirový program, chybové hlášení může pocházet i od něj). V takovém případě nastavte svůj poštovní program podle návodu (návody pro nastavení nejběžnějších poštovních programů jsou k dispozici zde).

Příčina 2: Může se jednat o přeplněnou schránku. Zprvu se stává, že Vám dorazí pouze menší e-maily bez přílohy, které se do volné kapacity schránky ještě vejdou a větší jsou pak vráceny zpět odesílateli. Později (po naplnění celkové kapacity) jsou již odesílatelům vraceny všechny e-maily. Pomocí http://mail.abzone.cz se přihlašte do své e-mailové schránky a smažte přebytečné zprávy. Můžete si také v rámci svého tarifu navýšit kapacitu své schránky (učiníte tak na adrese http://nastavit.domenu.cz). Pokud vybíráte poštu pomocí poštovního programu na svém PC, zkontrolujte jeho správné nastavení (popis je k dispozici zde).

Příčina 3: Přeposílané zprávy od některých odesílatelů mohou mít problémy a vrací se zpět příjemcům, zatímco ostatní odesílatelé jsou bez problému doručovány na cílovou adresu (tj. tu, na kterou jste si schránku přesměrovali). Zde je nutné nejdříve vyloučit problém na cílové adrese (např. filtrace moc velkých zpráv provozovatelem, přeplnění cílové schránky). Pokud je vše v pořádku, nejčastěji je příčinou tohoto stavu tzv. SPF záznam u domény odesílatele (SPF či Sender Policy Framework je uvedeno zpravidla i jako příčina v chybovém hlášení vráceného e-mailu odesílateli). SPF je užitečná technologie k zamezení falšování adres odesílatele, což je efektivní v boji proti nevyžádané poště. Bohužel však tato technologie má problémy s přeposlanými zprávami (zpráva nepochází z poštovního serveru určeného SPF záznamem u domény odesílatele, nýbrž je přeposlána naším mailserverem). Pokud pak příjemce provádí kontrolu SPF záznamu a zamezuje jeho přijímání (problémy byly hlášeny např. u služby e-mailu od Seznam.cz), odesílatelům kteří mají u své domény nastaven SPF záznam se pak takové přeposlané e-maily vrací. Doporučená řešení:
1) Vypnout přesměrování a vybírat si schránku buď napřímo, nebo mnohé často používané bezplatné služby (Seznam, Gmail apod.) umí vybírat schránku a zprávy stahovat "do sebe" v určitých intervalech podobně, jako to dělá poštovní program. Nastavení výběru schránky je třeba provést dle instrukcí příslušné služby. Zpravidla to nazývají "propojení schránek", "centralizace pošty z různých účtů", "nástroj pro získávání pošty" apod. Návod pro Seznam máme zde.
2) Přesměrování ponechte, u cílové schránky však nastavte náš mailserver (secure.abzone.cz) jako tzv. přeposílací server. Schránka pak nebude poštu přeposlanou z našeho mailserveru vracet kvůli SPF záznamu. Podotýkáme, že ne každá služba toto nastavení umožňuje.
3) Nastavte MX záznam celé domény v DNS na mailserver služby, kterou chcete používat. Zde upozorňujeme na dvě věci: Jednak musí služba umožňovat příjem pošty pro Vaší doménu a všechny požadované schránky, opět ne každá služba toto umí. Druhak tím de facto celou službu e-mailu domény nasměrujete na jiný mailserver. Nebude tak reagovat jakékoliv nastavení e-mailů v naší administraci (zakládání/rušení/změna parametrů schránek), neboť pošta celé domény bude nasměrována na jiný mailserver. Nelze pak ani u nás žádat o technickou pomoc, neboť e-mail celé domény je v takovém případě provozován mimo naší síť a nemůžeme nijak ovllivnit chod služby.

Problémy s odesíláním zpráv:

Příčina 1. Neodchází pošta, i když je správně nastaveno smtp.abzone.cz vč. uživatelského jména a hesla: Nemálo poskytovatelů (nebo správců sítě na routeru) blokuje porty zejména pro odchozí poštu. Projevuje se hlášením o nemožnosti kontaktovat poštovní server pro odchozí poštu. V takovém případě prosím zkuste namísto standardního portu 25 pro odchozí poštu použít porty 465 nebo 587. Zároveň zkuste vypnout/zapnout kódování přenosu SSL nebo TLS. Bohužel jsme zažili i poskytovatele, kteří mají všechny tyto porty blokované. Pak nezbývá než kontaktovat poskytovatele a žádat jeho smtp server, který si nastavíte pro odchozí poštu do svého poštovního programu.

Informativně uvádíme nastavení pro některé poskytovatele připojení k internetu (pokud jste připojeni přes některého z nich, můžete nastavit jako SMTP server odesílané pošty příslušný z uvedených):
Volný (Czech On Line) - smtp.volny.cz
O2 (mobilní připojení) - smtp.etmail.cz
T-mobile - smtp.t-email.cz
Oskar - smtp.mujoskar.cz
Seznam - smtp.seznam.cz
Atlas - smtp.atlas.cz
GTS Novera - ismtp.sbone.cz
Ufon - smtp.ufon.cz

Tiscali - smtp.tiscali.cz
UPC - smtp.upcmail.cz
O2 (ADSL) - smtp.o2active.cz (smtp.iol.cz)


Pozor!!! Některé SMTP servery (zejména smtp.o2active.cz) mohou požadovat ověření. Ve Vašem poštovním programu je proto třeba zaškrtnout volbu, že server odesílané pošty požaduje ověření. Dále je pak nutné vyplnit uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi od poskytovate připojení při aktivaci připojení (nezaměňujte s heslem pro přihlášení do e-mailové schránky z našeho konfiguračního listu).

 

V každém případě webmail je vždy funkční a k dispozici pro výběr i odeslání pošty např. na cestách, kde může být připojení blokováno nebo omezeno.

© Domény s.r.o., ABzone s.r.o.
Kopírování obsahu tohoto webu není dovoleno.