PORADNA / TECHNICKÁ PODPORA
Nastavení služeb - www.nastavit.domenu.cz (změny hesel apod.)

Konfigurační list » Statistika přístupů

Vysvětlení statistik přístupů generovaných programem Webalizer

Na konfiguračním listu je uvedena adresa, na které se generují statistiky Vaší domény. Níže přikládáme vysvětlení jednotlivých anglických termínů, které statistika generuje:

  Hits udává celkový počet požadavků na Vaše WWW stránky v daném měsíci. Pro lepší pochopení uveďme příklad: Vaše WWW stránky mají 20 HTML souborů, 50 obrázků (gif,jpg) a Vy projdete celý Váš Web v rámci jednoho připojení k Internetu vždy po jedné stránce.
  Webalizer bude generovat 70 hits , 70 files a jedno jedinečné místo (sites).

  Files udává celkový počet požadavků (hits), které byly završeny úspěšným odesláním dat uživateli. Ne všechny požadavky (hits) automaticky znamenají také odeslání dat, pokud nebyl kupříkladu požadovaný soubor nalezen, započítá se přístup mezi hits, odeslání dat však neproběhne-čili do files započítán není.

  Tip: Sledováním rozdílu mezi hits a files můžete získat přibližné množství požadavků od uživatelů, kteří Vaše stránky navštěvují opakovaně. Čím větší je rozdíl mezi hodnotami, tím více návštěvníků se vrací na Vaše stránky, které mají již ve své paměti cache (prohlédnuté stránky).

  Sites udává počet unikátních IP adres, z kterých zaznamenal server v daném období přístup(y) na doménu. Mějte prosím na paměti, že pod jednou IP adresou se může skrývat více uživatelů (např. velké podnikové sítě o mnoha počítačích s jednou "branou" do Internetu).

  Visits je nejvíce sledovaným údajem. Při každém přístupu nového uživatele na stránku je započítán jeden přístup. Další pohyb po stránkách je již pouze v rámci tohoto jednoho přístupu (uživatel kliká a prohlíží si stránky). Pokud server nezaznamená po dobu více než 30 minut žádnou akci ze strany uživatele, považuje se přístup po této době za novou návštěvu (visit).
  Aby se maximálně eliminoval počet tzv. "falešných návštěv" započítávají se pouze přístupy na HTML stránky, nikoliv na grafiku a jiné soubory (na než můžou odkazovat jiné stránky mimo doménu).

  Pages zaznamenává přístupy na jednotlivé HTML stránky bez grafiky, zvuků a dalších souborů které je doplňují.

  KByte zobrazuje celkovou velikost odeslaných dat za dané období.

Vysvětlivky:
Daily Avg=denní průměr
Monthly Totals=celkové měsíční součty

© Domény s.r.o., ABzone s.r.o.
Kopírování obsahu tohoto webu není dovoleno.